مجله آلامتو

جشنواره آیین های نوروزى اقوام ایران زمین در کاروانسراى خانات در چهار راه مولوى تهران در حال برگزاری است.

عکس های جشنواره آیین های نوروزی در تهران

عکس های جشنواره آیین های نوروزی در تهران

عکس های جشنواره آیین های نوروزی در تهران

عکس های جشنواره آیین های نوروزی در تهران

عکس های جشنواره آیین های نوروزی در تهران

عکس های جشنواره آیین های نوروزی در تهران

عکس های جشنواره آیین های نوروزی در تهران

عکس های جشنواره آیین های نوروزی در تهران

عکس های جشنواره آیین های نوروزی در تهران

عکس های جشنواره آیین های نوروزی در تهران

عکس های جشنواره آیین های نوروزی در تهران

عکس های جشنواره آیین های نوروزی در تهران

عکس های جشنواره آیین های نوروزی در تهران

 

به نقل از : خبرگزاری مهر

به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین

نظر خود را بیان کنید