تصاویر تشییع پیکر شهید صانع ژاله , قربانی حوادث 25 بهمن

تصاویر تشییع پیکر شهید صانع ژاله , قربانی حوادث 25 بهمن

تصاویر تشییع پیکر شهید صانع ژاله , قربانی حوادث 25 بهمن

تصاویر تشییع پیکر شهید صانع ژاله , قربانی حوادث 25 بهمن

تصاویر تشییع پیکر شهید صانع ژاله , قربانی حوادث 25 بهمن

تصاویر تشییع پیکر شهید صانع ژاله , قربانی حوادث 25 بهمن

تصاویر تشییع پیکر شهید صانع ژاله , قربانی حوادث 25 بهمن

تصاویر تشییع پیکر شهید صانع ژاله , قربانی حوادث 25 بهمن

تصاویر تشییع پیکر شهید صانع ژاله , قربانی حوادث 25 بهمن

تصاویر تشییع پیکر شهید صانع ژاله , قربانی حوادث 25 بهمن

تصاویر تشییع پیکر شهید صانع ژاله , قربانی حوادث 25 بهمن

تصاویر تشییع پیکر شهید صانع ژاله , قربانی حوادث 25 بهمن

تصاویر تشییع پیکر شهید صانع ژاله , قربانی حوادث 25 بهمن

 

گردآوری: آلامتو

 

به اشتراک بگذارید: تلگرام گوگل‌پلاس لینکدین

نظر خود را بیان کنید